Evästekäytännöt

Muokkaa omia evästevalintoja ja tutustu tarkemmin eKukan evästeisiin.


Hallinoi omia evästevalintoja


 • eKUKKA.fi -VERKKOKAUPAN TILAAJA-, KAUPPIAS- JA KÄVIJÄREKISTERIEN TIETOSUOJASELOSTE
 • Selostetta on viimeksi muokattu: 2.3.2022
 • 1 REKISTERINPITÄJÄ
 • Floweb Oy (Y-tunnus 2485800-1) (“Floweb”)
 • 2 TIETOSUOJAVASTAAVA
 • Floweb Oy
 • Matias Kuusela
 • sähköposti: matias@floweb.fi
 • 3 SELOSTEEN TARKOITUS, TIETOSISÄLTÖ JA REKISTERÖITYJEN RYHMÄT
 • 3.1 Tässä selosteessa kerrotaan, miten Floweb käsittelee rekisterissä olevia henkilötietoja.
 • 3.2 Kaikki seuraavat tiedot eivät välttämättä muodosta todellisuudessa henkilötietoja. Jos esimerkiksi tieto yksilöi vain yrityksen, kuten Flowebin kauppiasyrityksen, tiedot eivät ole henkilötietoja.
 • 3.3 Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Verkkokaupassa käyvistä vierailijoista, tilaajista, lähetysten vastaanottajista ja uutiskirjeen tilaajista:
 • (a) tilaajan nimi, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero;
 • (b) yhteisötilaajan nimi ja yhteyshenkilön sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero;
 • (c) vastaanottajan nimi, puhelinnumero ja toimitusosoite;
 • (d) vastaanottajalle toimituksen yhteydessä mahdollisesti toimitettava viesti;
 • (e) laskutusta varten tarvittavat tiedot;
 • (f) kiinnostuksen kohteet (henkilön ilmoittamat ja markkinointipreferenssit);
 • (g) uutiskirjeen tilaajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;
 • (h) IP-osoite ja muut evästeiden keräämät mahdollisesti henkilötietoja sisältävät tiedot Flowebin evästepolitiikan mukaisesti. Lisätietoja Flowebin käyttämistä evästeistä ja vastaavista teknologioista saat tutustumalla evästekäytäntöömme Floweb Oy.
 • 3.4 Rekisteri sisältää seuraavat tiedot Flowebin kauppiasyritysten henkilöistä:
 • (a) nimi, titteli, sähköpostiosoite, osoite ja puhelinnumero;
 • (b) työnantaja tai muu organisaatio;
 • (c) laskutusta varten tarvittavat tiedot;
 • (d) kiinnostuksen kohteet (henkilön ilmoittamat ja markkinointipreferenssit); ja
 • (e) IP-osoite ja muut evästeiden keräämät mahdollisesti henkilötietoja sisältävät tiedot Flowebin evästepolitiikan mukaisesti. Lisätietoja Flowebin käyttämistä evästeistä ja vastaavista teknologioista saat tutustumalla evästekäytäntöömme Floweb Oy.
 • 3.5 Henkilötietojen toimittaminen Flowebille on vapaaehtoista. Jos henkilö ei halua toimittaa tarvittavia henkilötietoja, Floweb ei voi välttämättä kuitenkaan toimittaa henkilön pyytämää tuotetta tai palvelua.
 • 4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTEET
 • 4.1 Henkilötietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:
 • (a) Flowebin tuotteiden ja palveluiden tarjoaminen, sopimusvelvoitteiden täyttäminen tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen ja Flowebin sopimusten mukaisten oikeuksien käyttö. Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai tehdyn sopimuksen perusteella.
 • (b) Henkilöiden tunnistaminen sopimuksen tekemiseksi ja Flowebin tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi. Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai tehdyn sopimuksen perusteella.
 • (c) Tietoturvan hoito. Floweb käsittelee henkilötietoja tähän tarkoitukseen lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.
 • (d) Petosten torjunta. Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella tai lakisääteisen velvoitteensa noudattamiseksi.
 • (e) Asiakassuhteen hoitaminen sekä mahdollisten reklamointien ja virhetilanteiden hallinnointi ja hoitaminen. Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa tai tehdyn sopimuksen perusteella.
 • (f) Tilastojen luominen Flowebin tuotteiden ja palveluiden käytöstä ja Flowebin tuotteiden, palveluiden ja liiketoiminnan kehittäminen. Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella. Sitten kun nämä henkilötiedot tehdään anonyymeiksi, ne eivät sen jälkeen muodosta henkilötietoja.
 • (g) Flowebin tuotteiden ja palveluiden suoramarkkinointi ja uutiskirjeiden ja tiedotteiden toimittaminen. Silloin kun laki vaatii vastaanottajan suostumusta näiden vastaanottamiselle, Floweb käsittelee henkilötietoja henkilön antaman suostumuksen perusteella. Muissa tilanteissa Floweb käsittelee henkilötietoja näihin tarkoituksiin oikeutetun etunsa perusteella.
 • 4.2 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteista:
 • (a) Silloin kun käsittely perustuu henkilön suostumukseen, henkilöllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa käsittelyyn. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan vaikuta ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 • (b) Silloin kun Floweb käsittelee henkilötietoja oikeutetun etunsa perusteella, voi oikeutettu etu olla esimerkiksi asiakas- tai tilaajasuhde tai muu käsittely, jota henkilö voi olettaa. Floweb on arvioinut, etteivät henkilötietojen suojaa edellyttävät henkilön edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäytä tällaisia oikeutettuja etuja.
 • 5 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
 • (a) Henkilöltä itseltään.
 • (b) Tilauksen yhteydessä tilaaja antaa vastaanottajan henkilötietoja.
 • (c) Kauppiaiden osalta henkilön organisaatiolta.
 • (d) Markkinoinnin tietolähteistä.
 • (e) Evästeiden mahdollisesti keräämät henkilötiedot.
 • 6 SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
 • 6.1 Floweb käyttää ICT- ja muita palveluntarjoajia, jotka voivat käsitellä henkilötietoja Flowebin kanssa tehdyn sopimuksen nojalla tuottaakseen Flowebille palveluita, ja jotka voivat paljastaa henkilötietoja näissä tarkoituksissa vain omille alihankkijoilleen tai lainsäädännön niin vaatiessa.
 • Alikäsittelijöitä ovat tällä hetkellä:
 • (a) Mailchimp: uutiskirjeet, mainonta ja uudelleenmarkkinointi, analytiikka, asiakastieto ja toiminnanohjaus Mailchimp on useimmissa käsittelytilanteissa Flowebin alikäsittelijä, joka käsittelee henkilötietoja vain tuottaakseen Flowebille palveluita. Kuitenkin joltain osin Mailchimp voi olla myös rekisterinpitäjä, joten tutustuthan myös Mailchimpin tietosuojaselosteeseen: https://mailchimp.com/legal/privacy/#3._Privacy_for_Contacts Mailchimpin tämänhetkiset alikäsittelijät on listattu täällä: https://mailchimp.com/legal/subprocessors/
 • (b) Amazon Web Services, Inc: hosting -palveluiden toimittaja
 • (a) Amazon Web Services, Inc:in tämänhetkiset alikäsittelijät on listattu täällä: https://aws.amazon.com/compliance/sub-processors/
 • (c) LINK Mobility Group: viestintäpalvelu ja mobiiliviestintä
 • LINK Mobility Groupin tämänhetkiset alikäsittelijät on listattu täällä: https://linkmobility.com/list/
 • Floweb voi myös vaihtaa käyttämiänsä palveluntarjoajia, jolloin Floweb päivittää tätä tietosuojaselostetta.
 • 6.2 Floweb voi lisäksi luovuttaa henkilötietoja sellaisille tahoille, jotka mahdollistavat tilatun tuotteen (kuten kukkalähetyksen) tai palvelun toimittamisen ja tilauksen mahdollistamisen ja maksamisen, kuten:
 • (a) kuljetusliike tai muu kuljettaja;
 • (b) maksunvälittäjä;
 • (c) laskuoperaattori; ja
 • (d) tilaajan ja vastaanottajan henkilötietoja kukkakaupalle toimituksen mahdollistamiseksi ja mahdollisten toimitusta koskevien lisäkysymysten kysymiseksi.
 • 7 HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN ETA:N ULKOPUOLELLE
 • 7.1 Flowebin käyttämät palveluntarjoajat voivat siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan Unionin (EU) ulkopuolelle (”Kolmannet Maat”). Siirroissa noudatetaan soveltuvan lainsäädännön edellytyksiä siirrolle, kuten EU:n tietosuoja-asetusta ja asetettuja vaatimuksia. Henkilötietoja voidaan siirtää Kolmansiin Maihin, joiden osalta Euroopan komissio on arvioinut tietosuojan olevan riittävällä tasolla, tai käyttäen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia muita suojatoimia. Tällainen suojatoimi on esimerkiksi Euroopan komission vahvistamat tietosuojaa koskevat vakiolausekkeet tai valvontaviranomaisen vahvistamat yritystä koskevat sitovat säännöt. Erityistilanteissa, kuten henkilön nimenomaisesta suostumuksesta, siirtoja voidaan suorittaa näiden edellytysten ulkopuolellakin.
 • 8 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
 • 8.1 Henkilötietoja käsitellään Flowebin toimesta niin kauan, kuin on tarpeen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi tilaajien henkilötietoja voidaan joutua käsittelemään asiakassuhteen päätyttyäkin sen aikaa, kunnes henkilötietoon liittyvä vastuu on vanhentunut ja Flowebia kohtaan ei enää voida esittää vaatimuksia. Esimerkiksi, pääsääntönä velan vanhentumiselle on Suomen lain mukaan kolmen (3) vuoden aika, mutta henkilön oikeuksien toteuttamista koskevia todisteita voi olla tarpeen säilyttää pidemmänkin aikaa.
 • 9 OIKEUS SAADA PÄÄSY OMIIN HENKILÖTIETOIHIN
 • 9.1 Henkilöllä on oikeus saada Flowebilta vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä.
 • 9.2 Jos henkilön henkilötietoja käsitellään Flowebin toimesta, Floweb luovuttaa pyynnöstä henkilölle jäljennöksen käsiteltävistä henkilötiedoista sekä seuraavat tiedot:
 • (a) käsittelyn tarkoitukset;
 • (b) kyseessä olevat henkilötietoryhmät;
 • (c) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät;
 • (d) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit;
 • (e) henkilön oikeus pyytää Flowebilta häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä;
 • (f) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle;
 • (g) henkilötietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot;
 • (h) automaattisen päätöksenteon (muun muassa profiloinnin) olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset henkilölle;
 • (i) ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista, jos henkilötietoja siirretään Kolmanteen Maahan.
 • 9.3 Jos henkilö pyytää useampia jäljennöksiä tiedoistaan, Floweb voi periä niistä kohtuullisen lainmukaisen maksun.
 • 10 OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN OIKAISEMISTA
 • Henkilöllä on oikeus vaatia, että Floweb oikaisee ilman aiheetonta viivytystä henkilöä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Ottaen huomioon tarkoitukset joihin tietoja käsiteltiin, henkilöllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.
 • 11 OIKEUS PYYTÄÄ HENKILÖTIETOJEN POISTAMISTA
 • 11.1 Floweb poistaa henkilön pyynnöstä häntä koskevat henkilötiedot, mikäli jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:
 • (a) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai muutoin käsiteltiin;
 • (b) henkilö peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
 • (c) henkilö vastustaa käsittelyä kohdan 14 mukaisesti eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä;
 • (d) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;
 • (e) henkilötiedot on poistettava lainsäädäntöön perustuvan Flowebiin sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
 • (f) henkilötiedot on kerätty tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.
 • 11.2 Flowebilla ei kuitenkaan ole velvollisuutta poistaa henkilötietoja, mikäli henkilötietojen käsittely on tarpeen:
 • (a) sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttämiseksi;
 • (b) lainsäädäntöön perustuvan, käsittelyä edellyttävän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista varten;
 • (c) kansanterveyteen liittyvää yleistä etua koskevista syistä;
 • (d) yleisen edun mukaisia arkistointitarkoituksia taikka tieteellisiä tai historiallisia tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten; tai
 • (e) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • 12 OIKEUS PYYTÄÄ KÄSITTELYN RAJOITTAMISTA
 • 12.1 Käsittelyn rajoittamisella” tarkoitetaan henkilötietojen merkitsemistä siten, että niitä käsitellään vain rajoitetusti.
 • 12.2 Floweb rajoittaa henkilötietojen käsittelyä henkilön pyynnöstä seuraavissa tilanteissa:
 • (a) henkilö kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa Floweb voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;
 • (b) käsittely on lainvastaista ja henkilö vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
 • (c) Floweb ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta henkilö tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • (d) henkilö on vastustanut henkilötietojen käsittelyä kohdan 13 mukaisesti odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö Flowebin oikeutetut perusteet henkilön perusteet.
 • 12.3 Yllä mainituissa tilanteissa Floweb käsittelee henkilötietoja vain seuraavissa tilanteissa:
 • (a) henkilön suostumuksella;
 • (b) oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
 • (c) toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai
 • (d) EU:n tai jäsenvaltion yleistä etua koskevasta syystä.
 • 13 OIKEUS VASTUSTAA KÄSITTELYÄ
 • Henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos käsittely perustuu Flowebin tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseen. Floweb ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos Floweb voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää henkilön edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • 14 OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
 • Jos henkilötietojen käsittely perustuu henkilön suostumukseen tai henkilön kanssa tehtyyn sopimukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti, henkilöllä on pyynnöstä oikeus:
 • (a) saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut Flowebille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; ja
 • (b) siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista.
 • 15 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
 • Jos henkilö katsoo, että Floweb käsittelee henkilötietoja tietosuojasääntelyn vastaisesti, henkilö voi kannella asiasta johtavana valvontaviranomaisena toimivalle Tietosuojavaltuutetulle. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot ovat: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html
 • 16 AUTOMAATTISEN PÄÄTÖKSENTEON KÄYTTÖ KÄSITTELYSSÄ
 • Floweb ei käsittele rekisterin henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen tarkoittaman automaattisen päätöksenteon avulla.
 • 17 HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMISEN MENETELMÄT
 • Flowebin käsittelemät henkilötiedot on suojattu seuraavia menetelmiä ja periaatteita noudattaen:
 • (b) lukot Flowebin toimitiloissa;
 • (c) palomuuri-, virustorjunta- ja roskapostin suodatusjärjestelmät Flowebin tietoverkoissa. Muut ohjelmistot ja laitteet, jotka suojelevat tietoverkon tietoturvallisuutta;
 • (d) rajoitetut käyttöoikeudet järjestelmiin;
 • (e) henkilökohtaiset käyttöoikeudet, jotka ovat seurattavissa järjestelmissä;
 • (f) rajattu määrä pääkäyttäjiä;
 • (g) Flowebin henkilöstön ammattitaito;
 • (h) Flowebin henkilöstön koulutus;
 • (i) rekisterin sisältö on sähköisessä muodossa väliaikaisia poikkeustilanteita lukuunottamatta; ja
 • (j) Flowebin käytännöt ja ohjeistukset henkilötietoasioissa.